Uitsluitingscriteria

Wij kunnen geen zorg verlenen op de dagbesteding en/of kortdurend logeren bij:

  • Extreme onrust waarbij 1 op 1 begeleiding nodig is.
  • Deelnemers met veelvuldig dwaalgedrag.
  • Verbale en non-verbale agressie.
  • ⁠(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
  • Middelengebruik (alcohol, soft-en harddrugs).

Bij kortdurend logeren, dient de deelnemer ’s nachts zelfstandig te zijn, waarbij hulp bij uitzondering uiteraard geboden wordt.

Wij passen geen onvrijwillige zorg toe.

De zorgzwaarte is tot aan ZZP-6.