Ontstaan ‘Onze Missie’

‘Onze Missie’ is ontstaan uit het motto: er zijn voor de ander. Helaas zijn wij tegenwoordig allemaal (te) druk, en hebben we eigenlijk weinig tijd voor onze naasten, en weinig oog voor de omgeving. Wij, Henk en Marieke maken ons daar ook schuldig aan. Om hier enigszins verandering in te brengen zijn wij tot het idee gekomen om onze krachten te bundelen en er ons werk van te maken, om ER TE ZIJN voor de ander. Dit willen wij d.m.v. onze dagbesteding bereiken door onze cliënten alle aandacht en zorg te geven die zij nodig hebben, maar ook voor de achterban een stuk ontlasting te geven. Om ook voor de achterban nog meer ontlasting te bieden is het idee ontstaan om kleinschalig logeergelegenheid aan te bieden. Hierbij kan de cliënt ook overnachten. Ook willen wij richting de toekomst zoveel mogenlijk zelfvoorzienend worden v.w.b. groente, fruit en vlees. Hiervoor hopen wij begin 2020 de eerste stappen te zetten.